Voor alle duidelijkheid: er bestaat geen topogids meer over dit GR traject.

Het pad werd oorspronkelijk uitgetekend rond 1987 en liep van de Nederlandse grens bij Maldegem tot de Ijzer rivier bij Stavele (Kreken – Ijzer, ongeveer 100 km.). Op die manier zorgde het pad voor een soort binnendoorverbinding op de GR 5A.
In 1992 werd een topogids gepubliceerd onder de benaming GR 130, maar die werd uiteindelijk in 2011 uit de handel genomen wegens hopeloos verouderd. Niet verwonderlijk na meer dan 20 jaar …
Ook de benaming GR 130 was ondertussen niet meer juist. De Franse GR organisatie had dat nummer in 2005 toegekend aan het GR traject dat de Ijzerbron van bij Buysscheure volgde tot over de Belgische grens. Dat traject werd toen helemaal doorgetrokken tot de Ijzermonding in Nieuwpoort.

In 2011 werd niet alleen de topogids uit de handel genomen, maar werd ook het traject verlengd tot voorbij Ieper. Het pad werd herdoopt tot GR 131, en de gps-track werd vrij beschikbaar gesteld op de website van de groteroutepaden organisatie.

Het is deze track die we gebruiken om in 2013 het GR 131 traject volledig te volgen zoals aangeduid op het kaartje hieronder.
Onder het kaartje staat de lijst van onze individuele wandeletappes.