De GR 12 verbindt Amsterdam met Parijs via Brussel, 3 Europese hoofdsteden op één wandelpad.GR 12 sectie

De route is eigenlijk alleen in België bekend onder de benaming GR 12.
Voor het Nederlandse gedeelte wordt altijd verwezen naar het Floris V pad (de LAW 1-3) dat zorgt voor de verbinding tussen Amsterdam en Bergen-op-Zoom.
En in Frankrijk loopt het traject grotendeels over andere GR-nummers zoals GR 654 en GR 1, alhoewel daar op de NGI kaarten ook GR 12 vermeld wordt in combinatie met die andere nummers.
De GR 12 route wordt trouwens ook vaak in één adem genoemd met de tegenwoordig erg populaire Compostella route. De gedeeltes vanuit Nederland en België naar Frankrijk zijn bijna uitsluitend gebaseerd op de GR paden.

Of we dit pad ooit volledig afstappen laten we voorzichtigheidshalve in het midden (we beschikken niet over een kristallen bol).
De route wordt beschreven in een aantal aparte topogidsen. Voorlopig beperken we ons tot de 2 topogidsen die het volledige Belgische gedeelte van de GR 12 beschrijven. Beschouw het als een ‘Dwars door België van oost naar west’.