Er worden heel wat vragen gesteld over de gps functie op een smartphone. Nogal wat mensen menen dat een smartphone zonder dataverbinding (internet toegang) niet kan werken, en dat ook de gps functie daarvan afhankelijk is. Laat ons maar meteen stellen dat dit hardnekkige misverstanden zijn!

Smartphone zonder internet?

De belangrijkste redenen om smartphones (en bij uitbreiding ook tablets) te kopen zijn de mobiele telefonie (bellen, sms), het mobiel internet (e-mail, surfen), soms ook de apps en de camera, maar zelden of nooit de gps functies van het toestel.
Bij de smartphone schaft de gebruiker zich bijna altijd een combinatie van een gsm en een internet (data) abonnement aan. Smartphone en internet lijken nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. Maar precies in die perceptie schuilt de oorzaak van een eerste hardnekkig misverstand. Velen nemen aan dat een smartphone zonder internet abonnement gewoon niet werkt. FOUT!

Smartphones maken verbinding met het internet via het mobiele netwerk van de abonnementsleverancier, of via WIFI. Beide verbindingen kunnen (zelfs los van mekaar) op elk moment uit- en ingeschakeld worden. Dat is zonder meer nodig want verschillende situaties kunnen dat vereisen. Sommigen schakelen die verbindingen af en toe uit om batterijcapaciteit te sparen, anderen doen het om in het buitenland niet opgezadeld te worden met al te hoge communicatiekosten, nog anderen om tijdens een vergadering niet afgeleid te worden.
Het uitschakelen van de dataverbindingen betekent echter niet dat het toestel dan niet meer werkt. Er kan nog altijd gebeld en ge-sms’t worden, er kunnen foto’s genomen worden, er kan naar muziek geluisterd worden, er kunnen apps uitgevoerd worden, er kan zelfs met de gps gewerkt worden…
Sommigen maken enkel gebruik van WIFI om verbinding te maken met het internet. Velen hebben thuis WIFI en we vinden het ook op heel wat publieke plaatsen en gastgelegenheden zoals hotels, restaurants, cafés. Dergelijke gebruikers hebben zelfs geen data abonnement nodig… en toch kunnen ze gebruik maken van de internet mogelijkheden van de smartphone.

Laat dat dus alvast duidelijk zijn. Een smartphone functioneert ook als er geen data abonnement bij genomen wordt. Een smartphone functioneert ook als de internet verbindingen uitgeschakeld zijn. Een smartphone kan ook het internet op zonder data abonnement door gebruik te maken van WIFI.

Wat is gps op een smartphone?

Gps staat voor Global Positioning System, het plaatsbepalingssysteem dat gebruik maakt van een aantal rond de aarde cirkelende satellieten.
In deze betekenis staat het gps systeem los van de andere onderdelen van een smartphone, zoals de telefoon, de internet communicatie en de camera.
Het gps systeem functioneert volledig zelfstandig. Het bestaat uit een antenne ontvanger die de satellietsignalen capteert en software die met die gegevens onze positie berekent.
Dit gps systeem dat tegenwoordig standaard in elke smartphone aanwezig is, is hetzelfde systeem dat de outdoor gps toestellen gebruiken. Die laatste beschikken noch over telefoon, noch over internet en zijn toch in staat om onze positie te bepalen. In die zin is het niet moeilijk te begrijpen dat ook de smartphone dat moet kunnen, vermits het over hetzelfde systeem gaat.
In de smartphone kan dit gps systeem, net zoals de andere verbindingen, in- of uitgeschakeld worden.

Voor de smartphone is de term gps echter ruimer dan alleen maar het satelliet plaatsbepalingssysteem.
Met behulp van de telefonie – en datanetwerken kan de smartphone eveneens bepalen waar we ons bevinden. Dit is een ander systeem, iets minder nauwkeurig dan het satellietsysteem, maar daarom niet minder bruikbaar voor de meeste toepassingen. Dit systeem geeft ook vlugger een plaatsbepaling.
Daarom worden in toepassingen die met plaatsbepaling te maken hebben, beide systemen dikwijls gecombineerd. Men maakt gebruik van de telefonie- en datanetwerken om tot een eerste vlugge plaatsbepaling te komen (ook wel a-gps genoemd, assisted-gps) en verfijnt dan de positie met de satellietgegevens. Beide systemen kunnen samen, of los van mekaar functioneren.

Gps op smartphone zonder internet?

Het zijn vooral de tweede – ruimere – betekenis van gps en het a-gps systeem die voor verwarring zorgen bij de smartphone gebruikers.
Nogal wat toepassingen die met navigatie en plaatsbepaling te maken hebben, werken enkel online. Denk maar aan de Google Map apps die standaard op de meeste Android smartphones geïnstalleerd zijn. Die toepassingen kunnen niet zonder de dataverbinding van de smartphone en maken ook vlot gebruik van het a-gps systeem, al of niet samen met het satelliet gps systeem. Dat wekt de indruk dat de gps functie niet kan werken zonder dataverbinding en internet. Die indruk is dus eveneens FOUT!

Er bestaan ook tal van apps voor navigatie en plaatsbepaling die offline kunnen werken. Dat betekent dat ze dan alleen gebruik maken van het satelliet gps systeem. De telefoon en de dataverbinding kunnen gerust uitgeschakeld worden terwijl de app blijft functioneren. Eigenlijk werkt de smartphone dan op identiek dezelfde manier als een ‘outdoor’ gps toestel. Die toestellen hebben ook geen dataverbinding nodig, gebruiken eveneens uitsluitend de satelliet signalen voor hun plaatsbepaling, en werken net als de offline smartphone apps met op voorhand ingeladen kaartmateriaal. Alleen hangt er aan die outdoor gps een veel duurder prijskaartje, en dat terwijl de smartphone nog zoveel meer kan dan alleen maar gps zijn…