De E2 is het Europese wandelpad dat Schotland met de Riviera verbindt. Zoals je kunt zien op het kaartje (Algemene overzichtkaart) bestaan er vanuit Schotland tot in België een oostelijke en

GR 5 sectie.jpg

een westelijke variant. Beide komen samen in Zoersel om vandaar door te lopen helemaal tot in Nice.
De bij GR wandelaars tot de verbeelding sprekende ‘GR 5’ vormt een onderdeel van de Europese E 2. Over het algemeen wordt met GR 5 het tracé van Hoek van Holland tot Nice bedoeld, dus het volledige gemeenschappelijke deel van de E 2 en een stukje van de oostelijke variant.
Meer info vind je op de websites European Ramblers Association en op Wikipedia.

Op de westelijke variant van de E 2 liepen we tot nu toe enkel gedeelten op Frans en Belgisch grondgebied. Je vindt ze beschreven op deze website onder de rubrieken GR 128, GR 5A Zuid, GR 12 en GR 565. Een klein stukje (25 km) is specifiek voor de E 2 alleen, en dat is beschreven in de topogids GR 5A Zuid. Dit specifieke stukje vind je hieronder.

Op de oostelijke variant liepen we slechts het stukje van Bergen-op-Zoom tot Zoersel. Dat staat beschreven in de topogids GR 5 Traject der Lage Landen.

Op het gemeenschappelijke deel liepen we al etappes uit de topogidsen GR 5 Traject der Lage Landen, GR 5 Wallonië – Luxemburg en GR 5 Luxemburg – Lotharingen. Ook deze trajecten vind je hieronder.